Apskaitos paslaugos reikliam verslui

Savo verslui rinkitės patikimą apskaitos partnerį. Buhalterinė apskaita – tai ne tik mokestinių prievolių vykdymas, tai visų pirma valdymo įrankis vadovui.

Gauti apskaitos pasiūlymą

Finansų direktoriaus nuomos paslaugos

 • Įmonės finansinių rodiklių analizė;
 • Valdymo atskaitomybės įmonei parinkimas;
 • Investicinių projektų finansinis modeliavimas;
 • Pinigų srautų planavimas ir apyvartinio kapitalo reguliavimas;
 • Biudžetų sudarymas bei jų vykdymo kontrolė;
 • Įmonės finansinių rizikų valdymo įrankių parinkimas;
 • Įmonės atstovavimas išorėje: komerciniuose bankuose, draudimo bendrovėse, valstybinėse institucijose.

Konsultacijos

 • Įmonės steigimo klausimais;
 • Tinkamos verslo formos pasirinkimo;
 • Verslo finansavimo galimybių;

Archyvaro paslaugos

 • Dokumentų vertės ekspertizė
 • Įmonės dokumentacijos plano sudarymas
 • Įmonės dokumentų tvarkymas vadovaujantis dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis
 • Įmonės dokumentų, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, atrinkimas naikinimui, naikinimo akto sudarymas
 • Įmonės darbuotojų konsultavimas dokumentų tvarkymo klausimais