Kokybės politika

Kokybės politikos įgyvendinimui UAB „Žinius“ sukūrė prižiūrimą ir nuolat tobulinamą integruotą vadybos sistemą, atitinkančią kokybės ir informacijos saugumo valdymo sistemų reikalavimus.

Įmonė, siekdama nuolatinio tobulėjimo ir kokybės vadybos gerinimo, šią politiką, kad ji išliktų nuolat aktuali, peržiūra, o jos įgyvendinimui kiekvienais metais formuoj tikslus ir uždavinius.

Savo užsibrėžtų tikslų siekiame:

  • Analizuodami klientų, suinteresuotųjų šalių poreikius, įvertindami savo kompetencijas bei paslaugų suteikimo galimybes.
  • Užtikrindami nuolatinį kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standarto reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą.
  • Vykdydami prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkindami suinteresuotų šalių reikalavimus.
  • Reguliariai peržiūrėdami ir, esant poreikiui, koreguodami kokybės vadybos sistemos politiką bei tikslus.
  • Identifikuodami bei valdydami rizikas bei galimybes.
  • Organizuodami praktinį darbuotojų mokymą ir skatindami kelti kvalifikaciją, nuolat akcentuodami kiekvieno darbuotojo atsakomybę teikti kokybiškas paslaugas.

2020-12-14
Direktorė Rūta Ūsaitė-Duonelienė