Informacijos saugumo valdymo politika

UAB „Žinius“ darbuotojai įgyvendindami informacijos saugumo valdymą siekia, kad nebūtų incidentų, galinčių pakenkti organizacijos reputacijai ir įsipareigoja:

 • Užtikrinti organizacijos informacijos ir IT apsaugą.
 • Užtikrinti informacijos saugumą atitinkančius veiklos reikalavimus ir atitinkamus įstatymus bei reglamentus.
 • Valdyti informacijos saugumą organizacijoje.
 • Pasiekti ir palaikyti tinkamą organizacijos turto apsaugą.
 • Išvengti nesankcionuotos fizinės prieigos, nuostolių ir trukdžių organizacijos veiklai ir informacijai.
 • Užtikrinti, kad informacijos saugumo incidentų valdymas yra nuoseklus ir efektyvus.
 • Išvengti turto netekties, žalos, vagystės arba defektų ir organizacijos veiklos pertrūkių.
 • Užtikrinti tikslų ir saugų informacijos apdorojimo priemonių darbą.
 • Palaikyti informacijos ir informacijos apdorojimo priemonių vientisumą ir parengtumą.
 • Išvengti nesankcionuotos prieigos prie informacijos sistemose laikomos informacijos.
 • Užtikrinti, kad saugumas būtų integrali informacijos sistemų dalis.
 • Prižiūrėti informacijos saugumo valdymo sistemą, užtikrinančią LST ISO/IEC 27001:2013 reikalavimų vykdymą.
 • Užtikrinti sistemos atitiktį organizacijos saugumo politikoms ir standartams.
 • Periodiškai atlikti rizikos vertinimą tam, kad būtų galima nustatyti tolimesnių veiksmų poreikį.
 • Periodiškai keisti slaptažodžius organizacijoje esamoms informacinėms sistemoms.
 • Siekti nuolatinio informacijos saugumo valdymo gerinimo.

 2020-12-14
Direktorė Rūta Ūsaitė-Duonelienė